Historien om en växt som revolutionerade medicinen

 1. f.Kr

  I början

  De första bevisen för hampaodling fanns i Centralasien och i Kina, Indien och senare i Europa.

 2. f.Kr

  Den första referensen i en medicinsk text

  Kejsaren av det antika Kina, Shennong, inkluderar hampaväxten i världens första medicinska text, diagrammet över de viktigaste medicinska växterna som upptäcktes och kallar den "överlägsen växt". På den tiden använde kineserna hela växten inom medicin-, textil- och livsmedelsindustrin.

 3. d.Hr.

  Hampa i Europa

  Hampagrödor är inte längre något nytt i Europa och läkarna i det antika Rom beskriver växten från vilken Cannabis Sativa framträdde och dess olika medicinska användningsområden i ett verk i 5 volymer.

 4. år

  Det endocannabinoida systemet

  Det endocannabinoida systemet upptäcktes dvs. mekanismen som ansvarar för att upprätthålla optimala parametrar för alla funktioner i människokroppen (homeostas).

 5. år

  Legalisering av cannabis

  Kalifornien blir den första amerikanska staten att legalisera användningen av cannabis för medicinska ändamål.

 6. år

  Hampa i USA

  Hampaodling har godkänts i USA och ett ökande antal stater intar en gynnsam ståndpunkt när det gäller konsumtion av CBD baserade produkter, den mest effektiva och studerade cannabinoiden.

 7. år

  Nya livsmedel (novel food)

  CBD har inkluderats i kategorin "novel food" av EU organen, vilket kräver förhandstillstånd innan kommersialisering som både produkt och kosttillskott.

 8. år

  Användningsfrekvensen ökar

  Konsumtionen av CBD baserade produkter är laglig i de flesta delstater i USA och i Europa antar ett ökande antal länder en lokal lagstiftning i enlighet med bestämmelserna på europeisk nivå.

CBD i siffror

CBD effektivitet

Mer än 3000 studier har analyserat CBD effektiviteten på ett betydande antal sjukdomar, tillstånd och åkommor, såsom epilepsi, ångest och depression, sömnlöshet, Alzheimers, Parkinsons, akne eller andra hudproblem upp till missbruk, autism, schizofreni och cancer. 


Integritet på CBD produkter

En ny studie har kommit fram till att cirka 60 % av CBD produkterna är felmärkta över hela världen, så behovet av korrekt märkning är viktigare än någonsin.


De vanligaste dödsorsaker

Hjärtsjukdomar och cancer är de valigaste dödsorsakerna i världen under de senaste 20 åren. För närvarande har de ett större inverkan än någonsin. CBD har studerats och man har bevisat dess effektivitet i förhållande till förbättringen av symtom associerade med dessa sjukdomar. 


Det första CBD baserat läkemedlet 

2018 godkände det amerikanska läkemedelsverket (FDA) det första CBD baserade läkemedlet, Epidiolex, som en lösning för behandling av anfall i samband med två sällsynta och svåra former av epilepsi, Lennox Gastaut och Dravets syndrom hos patienter över 2 år.
Inom kliniska studier minskade antalet konvulsiva anfall med 38 – 44%.

16 % av européerna och 28 % av amerikanerna över 18 år har använt CBD
3 av 4 konsumenter rapporterar att CBD-baserade produkter har haft en positiv inverkan på deras liv
I USA är CBD baserade produkter lagliga i alla 50 stater, inom gränsen 0,3 % THC; I Europeiska unionen är CBD lagligt i alla stater, men den godkända THC-nivån skiljer sig från en stat till en annan.
Den globala CBD marknadens storlek uppskattades till 551,20 miljoner USD i 2021 och förväntas nå 3154,20 miljoner USD i 2028, vilket visar en CAGR (genomsnittlig årlig tillväxttakt) på 28,30 % under prognosperioden.


Vi hörde talas om CBD (allmänna befolkningen)

Har använt CBD

Intresserad av att lära dig mer om CBD

Hög sannolikhet att köpa CBD produkter under de kommande 6 månaderna (CBD användare )

Tror att CBD kan behandla olika medicinska tillstånd

Fick reda på CBD under det senaste året (informerade konsumenter)

New Frontier Data

Topp 6 myter om CBD

No
1

CBD och marijuana är samma sak

De allra flesta människor blandar ihop CBD med marijuana och tror att efter CBD olja användning kommer de att uppleva psykoaktiva effekter.

Vi avvecklar denna myt genom att skilja mellan olika typer av cannabisväxter: Canabis Sativa, Canabis Indica och Canabis Rudelis.

Read more

Det finns två arter av Cannabis Sativa , respektive hampaplantan (Hemp) och marijuanaplantan.

Den största skillnaden mellan de två är de olika nivåerna av CBD och THC i innehållet.

Hampaväxten innehåller en stor mängd CBD och endast spår av THC, medan marijuanaväxten innehåller en stor mängd THC och spår av CBD.

Sammanfattningsvis talar vi om marijuana i rekreationssammanhang där användarna är ute efter den psykotropa effekten. Detta i motsats till hampan som studeras för dess terapeutiska egenskaper som den har i kroppen.

No
2

CBD effektiviteten har inte bevisats av studier

Även om vi observerar en motvilja hos specialister mot CBD integrering i läkemedelsindustrin, finns det för närvarande studier som bevisar effektiviteten av CBD för ett betydande antal sjukdomar, tillstånd och åkommor.

Read more

Från kroniska tillstånd som epilepsi och schizofreni till milda tillstånd som akne, kan CBD vara en viktig ingrediens som åtföljer eller till och med ersätter traditionella behandlingar.

Dessutom godkände USA i 2018 det första CBD baserade läkemedlet, Epidiolex, som används för att behandla två allvarliga former av epilepsi, Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom.

För mer information om CBD-studier i relation till olika sjukdomar, vänligen klicka HÄR.

No
3

CBD är inte lagligt

Cannabidiol (CBD) är helt lagligt inom Europeiska Unionen och förekommer inte på någon lista över kontrollerade, narkotiska eller farliga ämnen. Dessutom finns det inga studier som tyder på att livsmedelsprodukter, oljor eller kosmetika som innehåller CBD är skadliga för kroppen.

Read more

Världshälsoorganisationen har till och med uttryckt en positiv åsikt om detta ämne och ett växande antal länder i Europa reglerar den rättsliga ramen för marknadsföring och konsumtion av CBD baserade produkter.

Därefter antog varje land en ståndpunkt angående nivån av tetrahydrocannabinol (THC), cannabinoiden som är ansvarig för den psykoaktiva effekten av cannabisplantan.

De allra flesta stater som har antagit lagstiftning i detta avseende har tillhandahållit maximalt 0,3 % THC i slutprodukten.

No
4

CBD fungerar likadant för alla

Varje enskild organism har sitt sätt att fungera och när vi administrerar en CBC baserad produkt och för att få ett önskat resultat är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer som t.ex.: vikt, toleransnivå och erfarenhet med liknande produkter.

Read more

Beroende på varje persons ämnesomsättning och absorptionshastigheten i kroppen kommer upplevelsen med CBD baserade produkter att variera. Naturligtvis finns det andra faktorer som till exempel kost, stress och trötthet som kan påverka produktens effektivitet.

No
5

Alla CBD produkter är säkra

Med tanke på den nyhet som CBD representerar på den medicinska marknaden, finns det otillräckligt studerade och testade produkter, såsom ögondroppar, aerosoler eller näsdroppar.

Det är därför rekommenderar vi att välja ett testat administreringssätt, såsom CBD oljor, geléer, kapslar, plåster eller personliga hygienprodukter.

No
6

CBD är beroendeframkallande

Som ett resultat av förväxlingen mellan CBD och marijuana finns det en myt om att denna cannabinoid kan vara beroendeframkallande.
Detta är naturligtvis ett falskt påstående och den enda cannabinoiden som
är beroendeframkallande efter regelbunden konsumtion i stora mängder är THC.

 

Read more

Dessutom finns det studier som har visat CBD effektiviteten för alkohol-, tobaks- eller narkotiska missbruk.
Samtidigt drog Världshälsoorganisationen slutsatsen att CBD inte skapar beroende och inte har skadliga effekter för människokroppen.

Vad ska vi vara uppmärksamma på när vi väljer en CBD olja?

När administreringssättet har valts är det viktigt att överväga kriterierna utifrån man kan identifiera den bästa produkten på marknaden:

Full Spectrum / Broad Spectrum / Isolate, genom att respektera gällande lagstiftning
Närvaron av entourage-effekten
Sättet att utvinna cannabinoider
Ursprung av odlade hampaplantan
Koncentrationen av CBD och andra cannabinoider
Inga lösningsmedel och inga genetiskt modifierade organismer
Testad i ett oberoende laboratorium för kvalitet och koncentration
Tillgång till analyscertifikat
Full Spectrum / Broad Spectrum / Isolate, genom att respektera gällande lagstiftning
Närvaron av entourage-effekten
Sättet att utvinna cannabinoider
Ursprung av odlade hampaplantan
Koncentrationen av CBD och andra cannabinoider
Inga lösningsmedel och inga genetiskt modifierade organismer
Testad i ett oberoende laboratorium för kvalitet och koncentration
Tillgång till analyscertifikat

Hur skiljer sig HempAID från andra produkter?

Vi är förtroliga på den fantastiska potentialen som hampaplantan har inom humanmedicin, en verklighet som stöds av det stora antalet studier som utvärderar effektiviteten av cannabinoider i olika sjukdomar. Därför är vi bland de första europeiska som stödjer  naturliga alternativa terapier baserade på hampaextrakt.

Hemp AID:s syfte är att producera CBD produkter av högsta kvalitet.

Våra produkter testas i forskningslaboratorier, där kvaliteten och koncentrationen av CBD är garanterad och certifierad.

We are social